Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
19/18 26.03.2018
Kell 09:00
Tartumaa Kambja vald Ülenurme alevik Kasevälja tee 3 vee- ja kanalisatsioonitorustiu ehitamine Puudub
20/18 26.03.2018
Kell 09:00
Vasara tn lõigus Sepa - Vasara 52 sademeveetorustiku ehitamine Puudub
18/18 21.03.2018
Kell 16:00
Põhja pst lõigus Põhja pst 17 - 31 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega Puudub
17/18 20.03.2018
Kell 14:00
Reoveepuhastuse deammonifikatsioonitehnoloogia PLC ja SCADA programmi koostamine Puudub
16/18 14.03.2018
Kell 15:00
Malmi tänava vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
15/18 14.03.2018
Kell 14:00
Kobrulehe veehaarde Ordoviitsiumi - Kambriumi veekihti tarbevaru hindamine Puudub
14/18 14.03.2018
Kell 10:00
Asfalteerimistööde hange Puudub
13/18 20.02.2018
Kell 11:00
Tartu maakond Kambja vald Õssu küla Viljandi mnt 73 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
12/18 19.02.2018
Kell 09:00
Turu 53 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Puudub
11/18 09.02.2018
Kell 15:00
Männi ja Papli tn veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
10/18 08.02.2018
Kell 10:00
Tähe tn lõigus Ringtee - Tähe 135 veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Pipe Standart
09/18 06.02.2018
Kell 10:00
Kaunase pst 79, 80, 81, 82 veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Nordig
08/18 05.02.2018
Kell 09:00
Teguri tänava lõigus Tähe – Teguri 33 kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamiseks koos projekteerimisega OÜ Trassiehitus
07/18 30.01.2018
Kell 10:00
Tamme pst lõigus Suur kaar - Kesk kaar veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Nordig
05/18 29.01.2018
Kell 09:00
Narva mnt lõigus Fortuuna – Raatuse veetorustiku ehitamiseks koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
06/18 29.01.2018
Kell 09:00
Puiestee tn lõigus Narva mnt - Liiva veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
03/18 26.01.2018
Kell 10:00
Reoveepumbajaamade hoolduseks maasturi ostmine AS Info Auto
04/18 23.01.2018
Kell 10:00
Tartu vald Tila küla Nõlvakaare tn II etapi vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
01/18 18.01.2018
Kell 14:00
Kobrulehe veehaardesse Ordoviitsiumi - Kambriumi veekihti uuringupuurkaevu ehitamine Puudub
02/18 18.01.2018
Kell 10:00
Alasi tn lõigus Vasara - Jalaka reovee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Tavt