E-ITS rakendamise teenuse hankimine

AS-i Tartu Veevärk infotehnoloogiat iseloomustav ja olemasolev informatsioon väljastatakse ainult siin hangete keskkonnas registreeritud pakkujatele ja konfidentsiaalsus lepingu alusel (Lisa nr 1). Palun lisada lepingusse oma ettevõtte ja volitatud isikute andmed, allkirjastada digitaalselt ning saata leping e-postile tartuvesi@tartuvesi.ee. Teie e-posti aadressile saadetakse tagasi krüpteeritud andmed.

Selgitusi annab Indrek Hiiemäe, indrek.hiiemae@tartuvesi.ee.

Lisatud failid: Sellele hankele on lisatud 2 faili. Nende nägemiseks pead sisse logima.