Joogivee proovide võtmine

Proovide vastuvõtt laborisse E – K kell 8.00 – 12.00

Proovivõtmiseks sobib vähemalt 1 liitrine puhas plastist mineraalveepudel (ei sobi, fanta jm maitsega joogi pudel), mis on kallatud tühjaks (pudelist mitte juua).

Proovide võtmisel tuleb jälgida, et ei saastataks proovivõtuanumaid ega nende korke:

 • Proovivõtupudeleid ei avata enne proovi võtmist;
 • Korgi sisepind ja pudeli suu ei tohi kokku puutuda kraaniga ega muu saastava pinnaga (korki hoida pudeli täitmisel käes).

Proovi võtmine kraanist:

 • Eemaldatakse kõik lisa seadmed, mis võivad mõjutada vee kvaliteeti (voolikud, filtrid ja kindlasti kraani otsas olev sõel);
 • Veel lastakse joosta kuni vee temperatuur jaheneb (vähemalt 1 – 2 minutit, vajadusel kauem). See on oluline, et ei analüüsiks torudes seisvat vett;
 • Võimalusel desinfitseeritakse mikrobioloogilise analüüsi puhul kraani ots leegiga või desinfitseeriva lahusega. Seejärel lastakse veel uuesti 1 – 2 minutit voolata. Ainult keemiliste uuringute jaoks proovi võtmisel pole desinfitseerimine vajalik;
 • Pudelid täidetakse selliselt, et veeproovi ja pudeli korgi vahele jääks umbes 2 cm õhuruumi;
 • Pudelid suletakse tihedalt.

Proovi võtmine salvkaevust:

 • Vesi võetakse igapäevaselt kaevust veevõtuks kasutatava puhta nõuga;
 • ca 1/3 nõu sisust kallatakse ära ning üle sama anuma serva valatakse vesi peene joana proovipudelitesse. Jälgida et vesi ei pritsiks maast ja ei saastaks pudeleid.

Proovide transport:

 • Proovid tuua laborisse niipea kui võimalik peale proovide võtmist (soovitavalt 6 h jooksul).
 • Kui ei ole võimalik proove koheselt laborisse toimetada, tuleb need panna vahetult peale proovi võtmist külmkappi. Proovid peavad jõudma laborisse hiljemalt 18 h peale proovivõttu.

Lisa informatsioon:

e-mail: labor@tartuvesi.ee

Telef: 7 306 233