Pildi autor::
Ragnar Vutt

Vee- ja kanalisatsioonitorustike nõuetele vastavaks tunnistamine

Isik, kes soovib oma ehitist kasutusele võtta, peab täitma avalduse, et saada vee- ja kanalisatsioonitorustike nõetele vastavuse kohta õiendit. Avalduse blanketi saab klienditeenindusest või siit. Täidetud avaldus ja lisatud projekt- ja täitedokumentatsioon tuleb jätta Tähe 118, Tartu; I korrusele klienditeenidajale. Õiendi saamiseks vajalikud dokumendid:

  • Avaldus
  • Eramajade ja väiksemate objektide puhul projekt, teostusjoonis (paberil ja digitaalsel kujul).
  • Suuremate objektide puhul lisaks eeltoodule kaetud/varjatud tööde aktid, surveproovi- ja/või veepidavuskatse akt, veeproovi akt, veemõõdusõlme joonis koos veemõõdusõlme asendiplaaniga. Kui õiendit soovitakse ehitise lammutamiseks tuleb avaldusele lisada kinnistu skeem, millel on ära näidatud likvideerimisele minevad kommunikatsioonid.

Arendusosakond võib nõuda täiendavaid andmeid, selgitusi või teisi dokumente, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks. Avaldus vaadatakse läbi 15 päeva jooksul. Läbivaatamist ja kooskõlastamist juhib ja kontrollib arendusjuht. Kui õiendit ei ole võimalik väljastada 15 päeva jooksul, siis teavitab arendusosakonna töötaja sellest avalduse esitajat.

Pärast avalduse läbivaatamist ja kohapealset kontrolli väljastab arendusosakond õiendi, mille saab kätte klienditeenidaja käest. Kui torustik või torustiku osad ei vasta tehnilistele tingimustele, siis õiendit ei väljastata.