Huvitavaid fakte veest

 • Aastaks 2025 elab ligikaudu 2 miljardit inimest absoluutse veepuudusega piirkondades
 • Maailmas on 1,4 trilljonit liitrit vett. 97,5% maailma veest on soolane ja 2,5% mage.
 • Vaid 1% kogu maailma veest on kõlblik inimtarbimiseks.
 • Veepuudus mõjutab ligikaudu 40% inimestest.
 • Praegu puudub peaaegu igal kuuendal inimesel maailmas võimalus saada minimaalset vajalikku kogust puhast vett (20-50 liitrit) päevas. Ligikaudu 3800 last sureb maailmas iga päev just seetõttu, et neil puudub puhas joogivesi.
 • Terves maailmas sureb veepuudusesse 5000 inimest päevas.
 • Ligikaudu 2,2 miljonit inimest, enamasti arenguriikidest, sureb igal aastal veega seotud või puhta vee puudumisest tingitud haigustesse.
 • Arvatavalt sureb igal nädalal ligikaudu 42 000 inimest joogivee halva kvaliteedi tõttu. 90% neist on alla viieaastased lapsed.
 • 20. sajandil kasvas vee kasutus 6 korda, seega 2 korda kiiremini kui rahvastik.
 • USA-s kasutatakse keskmiselt 380 liitrit vett ja Euroopas keskmiselt 140 liitrit vett ühe inimese kohta päevas. Arenguriikides vaid 20-30 liitrit inimese kohta päevas.
 • Miinimum, mida inimene vajab, on 19 liitrit vett päevas (allikas WHO).
 • Ligikaudu 30% kasutatavast mageveest läheb kaotsi lekete tõttu. Suurtes linnades võivad lekked ulatuda 40-70%-ni.
 • Majapidamises kulub vett järgmiselt:22% pesupesemine, 17% duðð, vann, 16% nõudepesu, 27% WC, 14% lekked, 4% muud majapidamistööd ja toit.
 • Umbes 70% kogu maailmas kasutatavast mageveest kasutatakse niisutuseks põllumajanduses.
 • Viis maailmas kõige veerikkamat riiki on Soome, Kanada, Island, Norra, Guyana.
 • Viis maailma kõige veevaesemat riiki on Haiti, Nigeeria, Etioopia, Eritrea, Malawi.
 • Inimese keha sisaldab 65% vett.