Veemõõduskeem

Joonis 1. Veearvesti paigaldamise tüüpskeem. Veemõõdusõlme kõrgus põrandast peab olema 0,7-1,1m.

Fotol on kujutatud kaugloetav veearvesti.