Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinnakiri

Hinnad alates okt 2014.pdf

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14, §14 lg 1 ja §14 lg 2  ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9.1-3/14-013 kehtestab AS Tartu Veevärk alates 01.10.2014 a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (m3 kohta eurodes):

Teenuse liikTeenuse hindKäibemaksTeenuse hind käibemaksuga
Abonenttasu000
Tasu võetud vee eest0,6160,1230,739
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (I grupp)1,0800,2161,296
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (II grupp)1,5900,3181,908
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (III grupp)2,6100,5223,132

Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel on alljärgnev:

Saasteaine näitajaI gruppII gruppIII gruppMaksimaalne piirkontsentratsioon
BHT7 mg/lkuni 290291 – 750751 – 1400üle 1400
Hõljuvaine mg/lkuni 300301 – 720721 – 1300üle 1300
Püld mg/lkuni 55 – 1516 – 30üle 30
Nüld mg/lkuni 2526 – 7576 – 90üle 90
KHT mh/lkuni 500501 – 15001501 – 2500üle 2500
PH 6kuni 96 – 96 – 9alla 6 või üle 9
Naftasaadused mg/lkuni 0,30,3 – 1,01,1 – 5,0üle 5,0

a. Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi.

b. Kasvõi ühe saasteaine osas grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel võetakse reovee eest tasu määramisel aluseks järgmine grupp.

c. Kasvõi ühe saasteaine osas maksimaalse piirkontsentratsiooni ilmnemisel määratakse ülereostuse (reostus, mis ületab III grupi näitajat) eest hinnalisand keskkonnatasude seaduses toodud saastemäärade alusel.

d. Elanikkonna olmereovesi kuulub I gruppi.