Tartu joogivee kvaliteedinäitajad

Praegusel hetkel saab Tartu linn joogivett 30-40 erinevast puurkaevust, mis pumpavad põhjavett neljast erinevast veekihist. Seega ei saa tartlased joogivett ühest stabiilse koostisega veeallikast, vaid veetorudes ja veepuhastusjaamades segunenud erinevate puurkaevude ja erinevate veekihtide seguvett, mille keemiline koostis kõigub suhteliselt laiades piirides, kuid vaatamata sellele vastab EV-s ja EL-s kehtivatele joogivee normidele (Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr.61, mis on identne Euroopa Liidus kehtivate ISO 98/83/EC normidega). Missuguste puurkaevude vesi linnaelanike veekraanides parajasti domineerib, sõltub üldisest veetarbimisest antud piirkonnas ning võib seetõttu ka ööpäeva jooksul muutuda. Allpool esitatud tabelis on toodud andmed, millistes piirides Tartu linna joogivee kvaliteedinäitajad on ja missugused on Eesti Vabariigis (ja Euroopa Liidus) kehtivad piirnormid.

Vajadusel täpsema info saamiseks palume pöörduda AS Tartu Veevärk labori poole (tel 730 6233).

1. Mikrobioloogilised näitajad

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Tartu linna joogivees
Coli-laadsed bakteridPMÜ/100 ml00
Escherichia coliPMÜ/100 ml00
EnterokokidPMÜ/100 ml00
Kolooniate arv 22 0CPMÜ/1 ml1000-40

2. Keemilised näitajad

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Tartu linna joogivees
Antimonμg/l5,0< 0,02 – 0,03
Arseenμg/l100,32 – 1,1
Benseenμg/l1,0< 0,1
Benso(a)püreenμg/l0,010< 0,00017
Boorµg/l100028,1 – 556
Bromaatμg/l10< 10
1,2-dikloroetaanμg/l3,0< 0,2
Elavhõbeμg/l1,0< 0,1
Fluoriidmg/l1,50,22 – 1,04
Kaadmiumμg/l5,0< 0,02
Kroomμg/l500,82 – 9,9
Nikkelμg/l20< 0,2 – 0,71
Nitraatmg/l50< 0,1 – 21,5
Nitritmg/l0,50< 0,003
Pestitsiididμg/l0,10< 0,005
Pestitsiidide summaμg/l0,50< 0,005
Pliiμg/l100,03 – 0,35
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikudμg/l0,10< 0,005
Seleenμg/l10< 0,7
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen summaμg/l10< 0,2
Trihalometaanide summaμg/l1500
Tsüaniididμg/l50< 2
Vaskμg/l20001,8 – 7,5

3. Indikaatorid

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Tartu linna joogivees
Alumiiniumμg/l200<0,5 – 0,93
Ammooniummg/l0,500,02 – 0,13
Elektrijuhtivus (20 0C juures)μS cm-12500602 – 917
Kloriididmg/l2506,7 – 60,1
Mangaanμg/l506 – 35
Naatriummg/l20027 – 88,8
Oksüdeeritavus (PHT)mg/l5,00,50 – 0,72
Orgaaniline süsinik (TOC)mg/lEbatavaliste muutusteta0,57 – 1,1
Raudmg/l0,200,02 – 0,17
Sulfaatmg/l2503,2 – 38,2
pHpH ühik≥6,5 ja ≤9,57,2 – 8,0
HägususNTUEbatavaliste muutusteta< 0,18 – 0,33
MaitselahjendusasteEbatavaliste muutusteta1 – 2
LõhnlahjendusasteEbatavaliste muutusteta1 – 2
VärvusPt/Co ühikEbatavaliste muutusteta< 2 – 3

4. Radioloogilised näitajad

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldus Sisaldus Tartu linna joogivees
TriitiumBq/l100< 5,2
EfektiivdoosmSv/aastas0,10< 0,10

5. Näitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud

NäitajaÜhikSisaldus Tartu linna joogivees
Üldkaredusmmol/l1,7 – 4,5
dH09,5 – 25,2
Kuivjääkmg/l370 – 607
Bromodiklorometaanμg/l<0,2
Bromoformμg/l<0,2
Dibromoklorometaanμg/l<0,2
Kloroformμg/l<1
Tetrakloroeteenμg/l<0,2
Trikloroeteenμg/l<0,3
Baariumμg/l290-610
Berülliumμg/l<0,01
Kaaliummg/l5,9-12,1
Kaltsiummg/l37-124
Magneesiummg/l28,8-37,5
Strontsiumμg/l127-825
Koobaltμg/l<0,02-0,06
Molübdeenμg/l0,43-1,8
Talliumμg/l<0,01
Tooriumμg/l<0,02
Tsinkμg/l2,7-94,2
Uraanμg/l0,21-6,1
Vanaadiumμg/l0,03-0,80
Ühealuselised fenoolidμg/l<0,5
Kahealuselised fenoolidμg/l<0,5