Ülenurme ja Tõrvandi alevike joogivee kvaliteedinäitajad

Nii Ülenurme kui ka Tõrvandi alevikud saavad joogivett läbi veepuhastusjaamade, mis saavad oma vee 5-st erinevast puurkaevust. Missuguse puurkaevu vesi parajasti domineerib, sõltub üldisest veetarbimisest antud piirkonnas ning võib seetõttu ööpäeva jooksul ka muutuda. Kuna põhjavesi mõlemas piirkonnas on rauarikas, puhastatakse joogivesi üleliigsest rauast enne tarbijale suunamist Ülenurme ja Tõrvandi veepuhastusjaamades. Veepuhastusjaamadest väljuv joogivesi vastab EV-s ja EL-s kehtivatele joogivee normidele (Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrus nr 82, mis on identne Euroopa Liidus kehtivate ISO 98/83/EC normidega).

Allpool esitatud tabelis on toodud andmed, millistes piirides Ülenurme ja Tõrvandi alevike joogivee kvaliteedinäitajad on ja missugused on Eesti Vabariigis (ja Euroopa Liidus) kehtivad piirnormid.

Vajadusel täpsema info saamiseks palume pöörduda AS Tartu Veevärk labori poole (tel 730 6233).

1. Mikrobioloogilised näitajad

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Coli-laadsed bakteridPMÜ/100 ml00
Escherichia coliPMÜ/100 ml00
EnterokokidPMÜ/100 ml00
Kolooniate arv 22 0CPMÜ/1 ml1000-39

2. Keemilised näitajad

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Antimonμg/l5,0<0,01-0,01
Arseenμg/l100,79-1,1
Benseenμg/l1,0<0,2
Benso(a)püreenμg/l0,010<0,001
Boormg/l1,00,245-0,370
1,2-dikloroetaanμg/l3,0<0,2
Elavhõbeμg/l1,0<0,1
Fluoriidmg/l1,50,19-1,34
Kaadmiumμg/l5,0<0,02
Kroomμg/l501,0-3,5
Nikkelμg/l20<0,2-0,25
Nitraatmg/l500,2-0,7
Nitritmg/l0,50<0,003
Pestitsiididμg/l0,10<0,005
Pestitsiidide summaμg/l0,50<0,005
Pliiμg/l100,04-0,47
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikudμg/l0,10<0,005
Seleenμg/l10<0,7
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen summaμg/l10<0,3
Trihalometaanide summaμg/l150<1
Tsüaniididμg/l50<2
Vaskμg/l20003,5-5,6

3. Indikaatorid

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Alumiiniumμg/l2001,1-1,2
Ammooniummg/l0,500,10-0,29
Elektrijuhtivus (20 0C juures)μS cm-12500527-785
Kloriididmg/l25025-28
Mangaanμg/l501,1-31
Naatriummg/l20023,6-45,4
Oksüdeeritavus (PHT)mg/l5,01,9-2,9
Orgaaniline süsinik (TOC)mg/lEbatavaliste muutusteta2,6-3,5
Raudmg/l0,200,03-0,11
Sulfaatmg/l2504,6-4,7
pHpH ühik≥6,5 ja ≤9,57,2-7,6
HägususNTUEbatavaliste muutusteta<0,18
MaitsePalliEbatavaliste muutusteta1
LõhnPalliEbatavaliste muutusteta1
VärvuskraadiEbatavaliste muutusteta<0,18

4. Radioloogilised näitajad

NäitajaÜhikLubatud piirsisaldusSisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
TriitiumBq/l100<100
EfektiivdoosmSv/aastas0,10<0,10

5. Näitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud

NäitajaÜhikSisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Üldkaredusmg-ekv/l4,06-8,14
dH011,4-22,8
Kuivjääkmg/l309-312
Bromodiklorometaanμg/l<0,2
Bromoformμg/l<0,2
Dibromoklorometaanμg/l<0,2
Kloroformμg/l<1
Tetrakloroeteenμg/l<0,2
Trikloroeteenμg/l<0,3
Baariumμg/l310-778
Berülliumμg/l<0,01-0,01
Kaaliummg/l8,2-9,5
Kaltsiummg/l64,4-73,9
Magneesiummg/l29-34,6
Strontsiumμg/l184-269
Koobaltμg/l0,02-0,06
Molübdeenμg/l1,4
Talliumμg/l<0,01
Tooriumμg/l<0,02
Tsinkμg/l41,7-129
Uraanμg/l0,06-0,5
Vanaadiumμg/l0,15-0,48