Laboratoorsete teenuste hinnakiri

AS-i Tartu Veevärk
LABORATOORSETE TEENUSTE HINNAKIRI alates 01.04.2021.a

AS –i Tartu Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO 17025:2017 nõuetele kui katselabor. Proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vastavaid tunnistusi.

Tartu Veevärgi (TVV) labor kinnitab, et viib läbi kõik oma tegevused konfidentsiaalselt ja erapooletult. Labori akrediteerimise käigus võivad klientide andmeid näha Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) töötajad, kuid info ei kuulu avalikustamisele.

Akrediteerimisalas olevate metoodikatega saab tutvuda täpsemalt EAK-i kodulehel: http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L098.pdf
Metoodikaid puudutavate küsimustega (mõõtemääramatus jms) pöörduge AS Tartu Veevärk laborijuhataja poole, tel: 7306233.

Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes. Laborist uuringut tellides nõustub klient labori poolsete tingimustega sealhulgas metoodikad jms.

Põjavee- ja joogiveeanalüüside hinnakiri

Jrk.AnalüüsKuuluvus akrediteerimis- alasseHind ilma km-ta EURHind koos km-ga EUR
1.Hägusus+4,505,40
2.pH+2,753,30
3.Kuivjääk 105 0C7,509,00
4.Elektrijuhtivus+2,753,30
5.Leelisus; HCO310,0012,00
6.Oksüdeeritavus (PHT)+7,008,40
7.Ammoonium NH4++10,0012,00
8.Nitrit NO2+7,008,40
9.Nitraat NO3+10,0012,00
10.Üldkaredus+5,006,00
11.Kaltsium Ca2+5,006,00
12.Magneesium Mg2+ (eeldab ka Ca2+ määramist)1,001,20
13.Mangaan Mn+18,0021,60
14.Üldraud Feüld+10,0012,00
15.Sulfaat SO42-+6,257,50
16.Kloriid Cl+7,008,40
17.Fluoriid F+8,259,90
18.Sulfiid S2-8,5010,20
19.Lõhn+1,651,98
20.Maitse+1,651,98
21.Värvus+2,503,00
22.Coli-laadsed bakterid+7,008,40
23.Escherichia coli bakterid+8,009,60
24.Fekaalsed enterokokid+6,507,80
25.Kolooniate arv 220C+6,007,20
26.Kolooniate arv 370C+6,007,20
27.Jääkloor6,007,20
28.Naatrium+3,003,60
29.Lahustunud hapnik6,507,80

Joogivee tavaanalüüs (Sotsiaalministri määrus nr. 61)

Km-ta EURKm-ga EURKm-ta EURKm-ga EUR
Escherichia coli bakterid8,009,60Maitse1,651,98
Coli – laadsed bakterid7,008,40Hägusus4,505,40
Kolooniate arv 220C juures6,007,20Elektrijuhtivus2,753,30
Värvus2,503,00pH2,753,30
Lõhn1,651,98Pakett kokku36,80 EUR44,16 EUR

Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks

Km-ta EURKm-ga EURKm-ta EURKm-ga EUR
Escherichia coli bakterid8,009,60Lõhn1,651,98
Coli – laadsed bakterid7,008,40Maitse1,651,98
Fekaalsed enterokokid6,507,80Hägusus4,505,40
Ammoonium NH4+10,0012,00Elektrijuhtivus2,753,30
Värvus2,503,00pH2,753,30
Pakett kokku47,30 EUR56,76 EUR

Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri

Jrk.AnalüüsKuuluvus akrediteerimis- alasseHind ilma km-ta EURHind koos km-ga EUR
1.pH+2,753,30
2.Hõljuvained+10,0012,00
3.Biokeemiline hapnikutarve BHT7+15,0018,00
4.Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve KHT+20,0024,00
5.Ammoonium NH4++10,0012,00
6.Nitrit NO2+8,009,60
7.Nitraat NO3+10,0012,00
8.Üldlämmastik; Nüld+18,0021,60
9.Üldfosfor; Püld+15,0018,00
10.Fosfaat; PO43-9,0010,80
11.Sulfaat; SO42-+6,257,50
12.Lahustunud hapnik6,507,80
13.Kuivaine 105 0C7,509,00

Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti

Km-ta EURKm-ga EURKm-ta EURKm-ga EUR
Hõljuvaine10,0012,00Üldlämmastik18,0021,60
BHT715,0018,00Üldfosfor15,0018,00
KHT20,0024,00pH2,753,30
Pakett kokku80,75 EUR96,90 EUR

Proovide võtmine, transport ja tulemuste väljastamine

Km-ta EURKm-ga EUR
Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist17,0020,40
Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartu linna (km hind)1,001,20

Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks 150,00 eur + 20% km =180,00 eur

Salvkaevu analüüs (Hajaasustus programm)

Hind ilma KM-taHind koos KM-ga
Fekaalsed enterokokid6,507,80
Escherichia coli bakterid8,009,60
Nitritid NO2-7,008,40
Nitraadid NO3-10,0012,00
Oksüdeeritavus PHT7,008,40
Ammoonium NH4+10,0012,00
Üldraud Feüld10,0012,00
Pakett kokku58,5070,20