Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
58/20 28.10.2020
Kell 14:00
Peapumbajaama niiskuskaitse, pandused ja asfaldi taastamine Puudub
57/20 23.10.2020
Kell 10:00
Tartu linn Rahinge küla Rohu, Heina, Pihva tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimine ja ehitamine Puudub
59/20 22.10.2020
Kell 10:00
Tartu linn Koorti ja Kõksi tn sademevee- ja veetorustiku ehitamine Puudub
54/20 29.09.2020
Kell 14:00
Tartu linn Rõhu küla puurkaevu projekteerimine ja ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
56/20 28.09.2020
Kell 09:00
Tartu linn Tõrviku tn kanalisatsiooni - ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipenet
55/20 24.09.2020
Kell 10:00
Tartu linn Tähe tn lõigus Tähe 135a kuni Tähe 135e sademeveetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Pipenet
53/20 14.09.2020
Kell 09:00
Tartu linn Ropka tee sademevee- ja drenaazitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
50/20 08.09.2020
Kell 10:00
Metanooli ostmine OÜ RoxTrade
51/20 07.09.2020
Kell 09:00
Tartu linn Fortuuna - Põik tn ristmiku juurde sademeveepumpla ja püüdurite ehitamine OÜ Põdra Maja
52/20 04.09.2020
Kell 15:00
Tartu linn Pikk tn lõigus Roosi - Mäe sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipenet
49/20 01.09.2020
Kell 10:00
Tartumaa Kambja vald Nõlva tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
47/20 24.08.2020
Kell 10:00
Freesturba ja purustatud puukoore hange 2020 aastaks AS Tootsi Turvas
46/20 19.08.2020
Kell 10:00
Tartu vald Tila küla Kobrulehe maaüksuse elektrienergia jaotusvõrguga liitumise projekteerimine ja ehitamine keskpingel Kõik pakkumused tagasi lükatud
45/20 17.08.2020
Kell 09:00
Tartu linn Koidula tn lõigus Vikerkaare - Jakobsoni vee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Vesi
43/20 12.08.2020
Kell 10:00
Tartu linn Kuperjanovi 8 vee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipenet
44/20 30.07.2020
Kell 10:00
Tartu linn Veemeistri tee vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
42/20 24.07.2020
Kell 10:00
Tartu linn Kraavi tn sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
41/20 21.07.2020
Kell 14:00
Tartu linn Rahinge küla Rohu ja Heina tn Alsi reoveepuhasti ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
40/20 07.07.2020
Kell 15:00
Tartu linn Taara pst lõigus Vikerkaare - Jakobsoni sademeveetorustiku ehitamine OÜ Vesi
39/20 06.07.2020
Kell 15:00
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla alevik Pöialpoisi, Sinitihase ja Linnu tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub