Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
41/19 24.07.2019
Kell 10:00
Kambja vald Räni alevik Räniküla tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
40/19 18.07.2019
Kell 15:00
Kaeviku täitematerjali hange Puudub
39/19 10.07.2019
Kell 10:00
Tartu linn Lembitu ja Väike kaar tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
38/19 08.07.2019
Kell 09:00
Tartu linn Teguri tn lõigus Teguri 51 - Tähe vee- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
37/19 28.06.2019
Kell 10:00
Väikekaubiku ostmine Puudub
36/19 10.06.2019
Kell 09:00
Tartu linn Aleksandri tn lõigus Aida - Soola sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
35/19 29.05.2019
Kell 10:00
Kambja vald uhti küla Nõlva tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
33/19 28.05.2019
Kell 11:00
Tähe 118 tuletõkkeuksed koos paigaldusega Puudub
34/19 27.05.2019
Kell 09:00
Tartu linn Aleksandri tn lõigus Aida - Soola sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
32/19 23.05.2019
Kell 10:00
Purustatud puukoore ja freesturba ostmine 2019 aastaks AS Tootsi Turvas, AS Reinsalu Auto
31/19 13.05.2019
Kell 09:00
Tartu linn Lepiku tn vee-, kanalisatsiooni-, drenaazi- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
30/19 07.05.2019
Kell 10:00
Tartu linn Jalaka tn vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
29/19 03.05.2019
Kell 10:00
Tartu linn Ujula 98 ja 102 sademeveetorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
28/19 02.05.2019
Kell 10:00
Tartu linn Sepa tn lõigus Tähe tn kuni Tähe kollektor kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja sademeveetorustiku ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
26/19 29.04.2019
Kell 09:00
Tartu linn Lille tänava vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamiseks OÜ Pipe Standart
27/19 29.04.2019
Kell 09:00
Tartu linn Staadioni tänava vee- ja sademeveetorustiku ehitamiseks OÜ Vesi
25/19 24.04.2019
Kell 10:00
Oa tänav vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
21/19 22.04.2019
Kell 15:00
Reoveekanalisatsiooni pumbajaamadele ülevoolude projekteerimine Puudub
22/19 16.04.2019
Kell 11:00
Kontorihoone trepile katuse rajamine OÜ Timorvara
24/19 16.04.2019
Kell 10:00
Tervise tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine OÜ Trassiehitus