Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
26/18 26.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Pargi 10 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Puudub
25/18 23.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Pargi , Päeva, Tähe, Öö tänavate vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
24/18 19.04.2018
Kell 11:00
Tartu linn Õpetaja 9 ja Tähe 118 tuletõkkeuksed koos paigaldusega Puudub
23/18 16.04.2018
Kell 09:00
Piima tn lõigus Kopli - Piima 12 sademeveetorustiku ehitamine koos projekteerimisega Puudub
22/18 09.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Kreutzwaldi 3 - 54 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega Puudub
21/18 03.04.2018
Kell 15:00
Tartu maakond Kambja vald Tõrvandi alevik Aia tn 18a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
19/18 26.03.2018
Kell 09:00
Tartumaa Kambja vald Ülenurme alevik Kasevälja tee 3 vee- ja kanalisatsioonitorustiu ehitamine Puudub
20/18 26.03.2018
Kell 09:00
Vasara tn lõigus Sepa - Vasara 52 sademeveetorustiku ehitamine Puudub
18/18 21.03.2018
Kell 16:00
Põhja pst lõigus Põhja pst 17 - 31 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega Puudub
17/18 20.03.2018
Kell 14:00
Reoveepuhastuse deammonifikatsioonitehnoloogia PLC ja SCADA programmi koostamine Puudub
16/18 14.03.2018
Kell 15:00
Malmi tänava vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
15/18 14.03.2018
Kell 14:00
Kobrulehe veehaarde Ordoviitsiumi - Kambriumi veekihti tarbevaru hindamine Puudub
14/18 14.03.2018
Kell 10:00
Asfalteerimistööde hange OÜ Asfaldigrupp
13/18 20.02.2018
Kell 11:00
Tartu maakond Kambja vald Õssu küla Viljandi mnt 73 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ TK1
12/18 19.02.2018
Kell 09:00
Turu 53 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks OÜ Trassiehitus
11/18 09.02.2018
Kell 15:00
Männi ja Papli tn veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
10/18 08.02.2018
Kell 10:00
Tähe tn lõigus Ringtee - Tähe 135 veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Pipe Standart
09/18 06.02.2018
Kell 10:00
Kaunase pst 79, 80, 81, 82 veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Nordig
08/18 05.02.2018
Kell 09:00
Teguri tänava lõigus Tähe – Teguri 33 kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamiseks koos projekteerimisega OÜ Trassiehitus
07/18 30.01.2018
Kell 10:00
Tamme pst lõigus Suur kaar - Kesk kaar veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Nordig