Projektid

Tartu reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimise projekt
Ühtekuuluvusfondi projekt nr 2.1.0101.09-0046

WAMA projekti eesmärk on arendada reoveekäitlust Läänemere piirkonnas edendades reoveepuhastite operaatorite teadlikust, rakendades pilootprojekte, tehes investeeringuid energiatõhususe suurendamiseks ja täiustades mudakäitlust.

Projekti eesmärk on ehitada tugev teadmistepõhine rahvusvaheline võrgustik vee ekspertidele Läänemere piirkonnas ja viia ellu konkreetseid ülesandeid puhtama ning parema Läänemere heaks.

2009 alustati esimeste uuringu puurkaevude puurimisega.
Asukoht: Veetöötlusjaam asub Kobrulehe kinnistul ning veehaarde puurkaevud Kobrulehe ja Veehaarde kinnistul Tila külas, Tartu Vallas.