Projektid

Tartu reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimise projekt
Ühtekuuluvusfondi projekt nr 2.1.0101.09-0046

WAMA projekti eesmärk on arendada reoveekäitlust Läänemere piirkonnas edendades reoveepuhastite operaatorite teadlikust, rakendades pilootprojekte, tehes investeeringuid energiatõhususe suurendamiseks ja täiustades mudakäitlust.

Projekti eesmärk on ehitada tugev teadmistepõhine rahvusvaheline võrgustik vee ekspertidele Läänemere piirkonnas ja viia ellu konkreetseid ülesandeid puhtama ning parema Läänemere heaks.

2009 alustati esimeste uuringu puurkaevude puurimisega.
Asukoht: Veetöötlusjaam asub Kobrulehe kinnistul ning veehaarde puurkaevud Kobrulehe ja Veehaarde kinnistul Tila külas, Tartu Vallas.

EMPEREST võimaldab vee-ettevõtetel teha teadlikke otsuseid kulutõhusate puhastusstrateegiate ja investeerimiskavade kohta PFAS-i eemaldamiseks reoveevooludest. Pilootprojektides testime uudseid puhastustehnoloogiaid piisavalt suures mahus, et hinnata täielikult nende tõhusust ja majanduslikku elujõulisust mikrosaasteainete (PFAS ja muud püsivad orgaanilised saasteained) eemaldamisel. Eesmärk on näidata tõhusaid tehnoloogiaid teistele piirkonna vee-ettevõtetele ja laiendada nende rakendamist. Paralleelselt investeeringutega elluviidav koolitusprogramm parandab reoveemajanduse ekspertide kutseoskusi, et olla paremini valmis eesseisvateks regulatiivseteks muudatusteks heitvees leiduvate mikrosaasteainete osas, tugevdades seeläbi veesektori üldist vastupanuvõimet tekkivatele riskidele.