Vahi alevik Keskuse tee 5, 7, 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Selgitusi annab Rainer Maikov