Turu ja Riia tänavate sademeveetorustike ehitamine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan