Tila küla Kobrulehe veehaarde uue automaatjuhtimise programmi koostamine, tööle rakendamine ning SCADA koostamine

Selgitusi annab Meelis Oks