Tartu vald Vana-Kubja tn vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan