Tartu linn Rebase ja Raua tänavate sademeveetorustiku ehitamine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan