Tartu linn, Kandiküla Ilmatsalu tee lõigus Rahinge- Ilmatsalu tee 37 survekanalisatsioonitorustiku ehitamine

Selgitusi annab Rainer Maikov