Tartu linn Iirise tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan