Raatuse tänava sademeveetorustiku ehitamine lõigus Põik – Pikk

Selgitusi annab Rainer Maikov