Nõlva tee vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan