Kopli tänava lõigus Ristiku – Roopa vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine

Selgitusi annab Rainer Maikov