Käänu ja Pihlaka tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan