Arhitekti ja Nisu tänav lõigus Arhitekti 36 kuni Nisu 35 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja projekteerimine

Selgitusi annab Jüri Drenkhan