Kus saab teha veeanalüüse?

Veeanalüüse teeb AS-i Tartu Veevärk akrediteeritud labor. Proovi analüüsi hind sõltub, milliseid näitajaid tahetakse veest määrata. Hinnakiri on antud alamlingi Lisateenused all. Vaata ka proovivõtu juhendit.

Täpsem info laborijuhatajalt tel 730 6233.