Kus saab teha veeanalüüse?

Veeanalüüse teeb AS-i Tartu Veevärk akrediteeritud labor. Proovide võtmiseks on vaja tuua meie laborist proovinõud. Proovi analüüsi hind sõltub, milliseid näitajaid tahetakse veest määrata. Hinnakiri on antud alamlingi Lisateenused all.

Täpsem info laborijuhatajalt tel 730 6233.