Kuidas toimida torustiku avarii puhul?

Igasuguse avarii puhul, mille lekkekoht asub enne veemõõtjat, olenemata torustiku kuuluvusest, tuleb kohe informeerida AS-i Tartu Veevärk avariiosakonda telefonil 7362600.

Avariiosakonna töötajad määravad torustiku kuuluvuse, sulgevad vajadusel ja eelneval kokkuleppel kliendiga vee peakraanist ja likvideerivad võimalusel avarii või olenevalt lekke asukohast teavitavad klienti edasisest tegutsemisest.

Majasisese torustiku avarii korral, kui vee sulgemine maja seest on võimatu, tuleb lasta peakraan sulgeda avariiosakonnal.