Plaanilised ehitus ja kaevetööd oktoober 2022.a

E. Wiiralti ja A. Starkopfi veetorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Nordig OÜ.

Rahinge-Ilmatsalu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Wesico Project OÜ.

Vaikne tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Pipenet OÜ.

Väike-Tähe tänava sademeveetorustiku ehitamine lõigus Võru-Riia, töid teostab Pipe Standart OÜ