Proovivõtu juhend

Joogivee proovide võtmine

Proovide vastuvõtt laborisse E – K kell 8.00 – 12.00
Proovide võtmiseks kasutatavad anumad:
 • Mikrobioloogiliseks analüüsiks sobib 0,5 liitrine puhas plastist mineraalveepudel (ei sobi, fanta jm maitsega joogi pudel), mis on kallatud tühjaks (pudelist mitte juua). Võib tulla ka laborist läbi ja labor väljastab klaasist steriilse pudeli.
 • Keemiliseks analüüsiks sobib samuti 0,5 liitrine puhas mineraalvee pudel. Jällegi on võimalus saada laborst puhas klaasist pudel.
 • Üldraua analüüsiks tuleb proov võtta konservandiga pudelisse, mille väljastab labor, kuid võib võtta ka 0,5 liitrisesse mineraalveepudelisse ja konservant lisatakse hiljem laboris.
Proovide võtmisel tuleb jälgida, et ei saastataks proovivõtuanumaid ega nende korke:
 • Proovivõtupudeleid ei avata enne proovi võtmist;
 • Korgi sisepind ja pudeli suu ei tohi kokku puutuda kraaniga ega muu saastava pinnaga (korki hoida pudeli täitmisel käes).
Proovi võtmine kraanist:
 • Eemaldatakse kõik lisa seadmed, mis võivad mõjutada vee kvaliteeti (voolikud, filtrid ja kindlasti kraani otsas olev sõel);
 • Veel lastakse joosta kuni vee temperatuur jaheneb (vähemalt 1 – 2 minutit, vajadusel kauem). See on oluline, et ei analüüsiks torudes seisvat vett;
 • Võimalusel desinfitseeritakse mikrobioloogilise analüüsi puhul kraani ots leegiga või desinfitseeriva lahusega. Seejärel lastakse veel uuesti 1 – 2 minutit voolata. Ainult keemiliste uuringute jaoks proovi võtmisel pole desinfitseerimine vajalik;
 • Pudelid täidetakse selliselt, et veeproovi ja pudeli korgi vahele jääks umbes 2 cm õhuruumi;
 • Konservandiga pudeleid tuleb täita ettevaatlikult, et vältida konservandi pudelist välja voolamist ja ka pritsimist (veega kokkupuutudes, hakkab aurama, mitte sissehingata);
 • Pudelid suletakse tihedalt.
Proovi võtmine salvkaevust:
 • Vesi võetakse igapäevaselt kaevust veevõtuks kasutatava puhta nõuga;
 • ca 1/3 nõu sisust kallatakse ära ning üle sama anuma serva valatakse vesi peene joana proovipudelitesse. Jälgida, et vesi ei pritsiks maast ja ei saastaks pudeleid.
Proovide transport:
 • Proovid tuua laborisse niipea kui võimalik peale proovide võtmist (soovitavalt 6 t jooksul).
 • Kui ei ole võimalik proove koheselt laborisse toimetada, tuleb need panna vahetult peale proovi võtmist külmkappi. Proovid peavad jõudma laborisse hiljemalt 18 t peale proovivõttu.
Lisainformatsioon:
e-post: aune@tartuvesi.ee
Tel 730 6233