Makseteatis

Makseteatis –mis see on?

AS Tartu Veevärk pakub Sulle uudset võimalust hoida vee- ja kanalisatsiooniteenuste arved kontrolli all. Arveldamine muutub mugavamaks. Igakuised vee- ja kanalisatsiooniteenuste tasud on järgneval 12 kuul ette teada ning tasumine toimub otsekorralduslepingu alusel. Kõik see toimub makseteatislepingu alusel.
- Makseteatislepinguga koostatakse Sulle järgneva 12 kuu prognoositavad vee- ja kanalisatsiooniteenuste mahud ja arvestatakse tasu suurused. 12 kuu arvestuslikud tarbimised on võrdsed.
- Aasta jooksul ei kontrolli veevärk Sinu veearvesti näitu ning ei saada Sulle arveid.

Makseteatislepingu sõlmimine

- Makseteatislepingut saab sõlmida ainult AS-i Tartu Veevärk kontoris, aadressil Tähe 118, Tartu.
- Makseteatislepingu sõlmimise eeldus on, et Sa oled AS-i Tartu Veevärk klient olnud vähemalt 12 kuud ja Sul on sõlmitud otsekorraldusleping või Sa oled valmis seda sõlmima.
- Kui Sa ei ole AS-i Tartu Veevärk klient, kuid soovid makseteatislepingut sõlmida, peab sul olema kinnistu omaniku volitus.
- Makseteatislepingu arvestuslik tarbimine koostatakse Sinu eelmise aasta vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise alusel.

Makseteatislepingu toimimine

- 12 kuu jooksul ei saada AS Tartu Veevärk Sulle arveid.
- 12 kuu jooksul tasud Sa teenuste eest makseteatislepingus toodud summad otsekorralduslepinguga. Teenuste eest tasumiseks ei pea Sa ise midagi tegema.
- Tarbimisperioodi lõpul (12. kuul) kontrollib AS Tartu Veevärk sinu veearvesti näitu.
- Kui 12 kuu tegelik tarbimine ei erine oluliselt prognoositust, pikeneb Sinu makseteatisleping järgnevaks 12 kuuks ning AS Tartu Veevärk saadab Sulle uue makseprognoosi.
- Kui oled tarbinud teenuseid prognoositust vähem, jääb Sinu enammakstud summa järgmise aasta ettemaksuks. Kui oled tarbinud rohkem, esitatakse korrigeeriv arve, mis kuulub otsekorralduslepingu alusel tasumisele.
- Kui teenuste hinnad muutuvad, saadab AS Tartu Veevärk Sulle uue makseprognoosi järgnevaks 12 kuuks.

Mugavam elu

- Kui soovid edaspidi teenuste eest tasuda makseteatislepingu alusel, saada meile e-kiri arvesti@tartuvesi.ee,
lisainfo tel 730 6234, 730 6235 või tule kohale tööpäeval kell 8-17 meie klienditeenindusse, aadressil Tähe 118, Tartu.