Majandustulemused

AS Tartu Veevärk kasumiaruanne ja bilanss 2019.pdf
AS Tartu Veevärk kasumiaruanne ja bilanss 2020.pdf