Lohkva, Veibri ja Rõõmu küla.

Vastavalt Luunja Vallavolikogu otsusele nr 69 29.09 2016 a. on alates 1.01.2017. a vee-ettevõtjaks Luunja vallas Lohkva külas, Veibri külas ja Rõõmu külas AS Tartu Veevärk.