Kaevetööd

Kaevetööde info seisuga 12. November 2018. Tähe tänava sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Põdra Maja OÜ. Lohkva küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, töid teostab VK Ehitus OÜ. Kaunase pst 8,10,10a kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Pipe Standart OÜ.