Kaevetööd

Tamme pst lõigus Kesk kaar-Suur kaar veetorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Nordig OÜ. Tähe tn lõigus Ringtee-Tähe 135 veetorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Pipe Standart OÜ. Narva mnt lõigus Fortuuna – Raatuse veetorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Põdra Maja OÜ. Malmi tn vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Pipe Standart OÜ. Vahe tn lõigus Riia-Elva vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Trassiehitus OÜ. Tamme pst, Tamme põik, Mureli tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Trassiehitus OÜ. Turu tänav T55 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Trassiehitus OÜ.