Kaevetööd

Kaevetööde info seisuga 07. jaanuar 2019. Põik ja Fortuuna tänavate sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Põdra Maja OÜ. Tammepärja tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Frendit Infra OÜ. Anne-Saare-Papli tänavate kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Terrat AS. Kalda tee 3 sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Trassiehitus OÜ.