INFO. Tähtvere piirkonna kliendid!

Hea  klient,

Alates 01.06.2019 alustas AS Tartu Veevärk vee-ja kanalisatsiooniteenuse osutamist endises Tähtvere valla piirkonnas (praegu Tartu linn). 
Vee-ja kanalisatsiooniteenuse lepingu sõlmimiseks palub AS Tartu Veevärk esitada järgmised  dokumendid
• Kliendilepingu sõlmimise  taotlus – saab täita AS-i Tartu Veevärk kontoris, aadressil Tähe 118, Tartu või veebilehel   https://www.tartuvesi.ee/blanketid
• Isikut tõendav dokument
• omandiõigsust   tõendav dokument – omanik tõendab enda  omandit Tartu Maakohtu juurde kuuluva kinnistus- ja registriosakonna poolt kinnistusraamatusse tehtud kande alusel
• Kui elamu juurde kuuluv maa on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgist vee võtmise ja heitvee ühiskanalisatsiooni juhtimise leping vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72 kaasomanike kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse alusel (vajalik kaasomaniku või kaasomanike kirjalik volitus. Digitaalse allkirjastamise korral palume mõlemal kaasomanikul lisada lepingule oma allkiri.  

Kõik eelpool nimetatud dokumendid palume saata e-posti aadressile tartuvesi@tartuvesi.ee. Kliendilepingu saate allkirjastada digitaalselt.
AS Tartu Veevärk vahetab kõikidel kinnistutel olemasolevad peaveearvestid uute ultraheli tehnoloogial töötavad kaugloetavate veearvestite vastu. Veearvesti vahetuseks palume leppida Teile sobiv aeg kokku tel. 7 306 237. Töötame tööpäeviti 8:00 – 17:00.
Küsimuste korral pöörduge AS-i Tartu Veevärk klienditoe poole - tel 7 306 235 ja 7 306 234.