Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
05/18 29.01.2018
Kell 09:00
Narva mnt lõigus Fortuuna – Raatuse veetorustiku ehitamiseks koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
06/18 29.01.2018
Kell 09:00
Puiestee tn lõigus Narva mnt - Liiva veetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
03/18 26.01.2018
Kell 10:00
Reoveepumbajaamade hoolduseks maasturi ostmine AS Info Auto
04/18 23.01.2018
Kell 10:00
Tartu vald Tila küla Nõlvakaare tn II etapi vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
01/18 18.01.2018
Kell 14:00
Kobrulehe veehaardesse Ordoviitsiumi - Kambriumi veekihti uuringupuurkaevu ehitamine OÜ Balrock
02/18 18.01.2018
Kell 10:00
Alasi tn lõigus Vasara - Jalaka reovee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Tavt
57/17 14.12.2017
Kell 10:00
Anne 51 taguse jalgtee sademevee ärajuhtimine OÜ VK Ehitus
55/17 05.12.2017
Kell 15:00
Aruküla tee lõigus Vahi - Astelpaju vee ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ning Astelpaju tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
54/17 05.12.2017
Kell 10:00
Tartu reoveepuhasti mehaanilise puhastuse protsessiühiku PLC-de programmeerimine ja Scada OÜ Saksa Automaatika
56/17 05.12.2017
Kell 09:00
Vahe tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
53/17 28.11.2017
Kell 15:00
Jõe tn lõigus Aleksandri - Kalevi vee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
52/17 28.11.2017
Kell 10:00
Kambja vald Soinaste küla Pähkli lõunaosa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Vesi
50/17 16.11.2017
Kell 14:00
Ropka veehaardesse kahe uue puurkaevu puurimine ja vanade kaevude likvideerimine SIA ATVV AKA
49/17 10.11.2017
Kell 10:00
Tartu vald Tila küla Koidukiire tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
48/17 08.11.2017
Kell 14:00
Kobrulehe veehaardele juurdepääsutee rajamine OÜ Mantrum
46/17 03.11.2017
Kell 10:00
Tartumaa Räni alevik Viirpuu 55 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
47/17 03.11.2017
Kell 10:00
Vaarika tn lõigus Tamme põik - Mureli vee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
45/17 31.10.2017
Kell 10:00
Vahe tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud
41/17 25.10.2017
Kell 11:00
Kontorihoone juurdeehituse rajamine ja koridoride remonttööd Kõik pakkumused tagasi lükatud
44/17 25.10.2017
Kell 10:00
Kõrvitsa tn vee- kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus