Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
46/19 23.09.2019
Kell 09:00
Tartu linn Lembitu ja Väike kaar tänavate asfalteerimine OÜ Asfaldigrupp
45/19 06.09.2019
Kell 10:00
Tartu linna Anne veehaarde veetöötlusjaama automaatikakilbi ja kohtjuhtimiskilbi ehitamine ning paigaldamine OÜ Vegotar Tööstusautomaatika
44/19 02.09.2019
Kell 09:00
Riia, Sihi, Vapramäe tänavate sademeveetorustiku ehitamine OÜ Vesi
43/19 21.08.2019
Kell 10:00
Tartumaa Ülenurme alevik Nõmmiku tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Kraavimees
42/19 05.08.2019
Kell 09:00
Tartu vald Estakaadi ja Vabriku tn vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
41/19 24.07.2019
Kell 10:00
Kambja vald Räni alevik Räniküla tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Kõik pakkumused tagasi lükatud