Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
35/18 28.06.2018
Kell 14:00
PVC hall liivapüüniste kohale Puudub
37/18 26.06.2018
Kell 10:00
Tartu linn Lossi tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
34/18 21.06.2018
Kell 14:00
AS Tartu Veevärk veevõrgu modellerimine Puudub
36/18 20.06.2018
Kell 16:00
Tartu linn Uus 36 ja Pärna 21a kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
33/18 04.06.2018
Kell 09:00
Tartu linn Suur kaar tn sademeveetorustiku ehitamine Puudub
32/18 29.05.2018
Kell 11:00
Paju kanalisatsioonipumpla konserveerimine Puudub
31/18 22.05.2018
Kell 10:00
Tartumaa Kambja vald Ülenurme alevik Silmapiiri 1 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
30/18 18.05.2018
Kell 10:00
Tartumaa Tartu vald Tila küla Koidukiire tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
29/18 04.05.2018
Kell 09:00
Tartu linn Västriku tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
28/18 03.05.2018
Kell 09:00
Tartu linn Leete tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
27/18 30.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Narva mnt 18/20 vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
26/18 26.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Pargi 10 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks OÜ Trassiehitus
25/18 23.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Pargi , Päeva, Tähe, Öö tänavate vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
24/18 19.04.2018
Kell 11:00
Tartu linn Õpetaja 9 ja Tähe 118 tuletõkkeuksed koos paigaldusega Puudub
23/18 16.04.2018
Kell 09:00
Piima tn lõigus Kopli - Piima 12 sademeveetorustiku ehitamine koos projekteerimisega OÜ Põdra Maja
22/18 09.04.2018
Kell 09:00
Tartu linn Kreutzwaldi 3 - 54 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega OÜ Nordig
21/18 03.04.2018
Kell 15:00
Tartu maakond Kambja vald Tõrvandi alevik Aia tn 18a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Vesi
19/18 26.03.2018
Kell 09:00
Tartumaa Kambja vald Ülenurme alevik Kasevälja tee 3 vee- ja kanalisatsioonitorustiu ehitamine OÜ VK Ehitus
20/18 26.03.2018
Kell 09:00
Vasara tn lõigus Sepa - Vasara 52 sademeveetorustiku ehitamine OÜ VK Ehitus
18/18 21.03.2018
Kell 16:00
Põhja pst lõigus Põhja pst 17 - 31 kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega AS Terrat