Tartu reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine. Välistorustik K17 kuni BR-1 ja kaevud

Selgitusi annab Rainer Maikov, 7306244, rainer@tartuvesi.ee

  1. Jaotuskambri ehitamine
  2. Mõõdukaevu ehitamine
  3. Pöördekaevu ehitamine
  4. DN 600 torustiku rajamine L=6,75m;
  5. DN 800 torustiku rajamine L=47,52m;
  6. Elektrikaablite ümbertõstmine;
  7. Vooluhulgamõõturite, kilpsiibrite, elektriliste ajamiga automaatsiibrite, käsisiibri paigaldus;

Täpsem info hankedokumendis.

11.02.2013 lisatud täpsustus nr 1.

Lisatud failid: Sellele hankele on lisatud 2 faili. Nende nägemiseks pead sisse logima.