Plaanilised ehitus ja kaevetööd august 2022.a

Veski tänava sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Pipe Standart OÜ.
Turu tänava sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Põdra Maja OÜ.
Jakobi tänava sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Põdra Maja OÜ.
Pihva tee vee- ja survekanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Wesico Project OÜ.
Puiestee tänava sademeveetorustiku ehitamine lõigus Narva mnt – Roosi, töid teostab Vesi OÜ.