Kaevetööd

Roopa tänava sademeveetorustiku ehitamine , töid teostab Sinear OÜ.
Vahe tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Vesi OÜ.
Saekoja tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine lõigus Linda-Tähe, töid teostab Pipe Standart OÜ.
Kõrvitsa, Herne tänava sademeveetorustiku ehitamine , töid teostab Trassiehitus OÜ.
Vaarika tänava vee- ja sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Trassiehitus OÜ.
Era tänava sademeveetorustiku ehitamine , töid teostab Põdra Maja OÜ.
Pähkli tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Soinaste külas, töid teostab Kagumerk OÜ.
Puiestee, Liiva tänavate veetorustike rekonstrueerimine, töid teostab Põdra Maja OÜ.

20. november 2017.a