Kaevetööd

Puiestee, Liiva, Põllu, tänavate veetorustike rekonstrueerimine, töid teostab Põdra Maja OÜ.
Kaupmehe tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Vesi OÜ.
Jõe tn vee- ja sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Pipe Standart OÜ.
Paju 11 vee- kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine, töid teostab Kraavimees OÜ.

15. jaanuar 2018.a