Kaevetööd

Mõisavahe 25-31-2a kuni Kaunase pst sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Vesi OÜ.
Raudtee tänava kanalisatsiooni-, sademevee-ja veetorustiku ehitamine lõigus Tammetõru- Raudtee 102a, töid teostab Trassiehitus OÜ.
Riia 13 kanalisatsioonitorustiku ehitamine, töid teostab Põdra Maja OÜ.
Puusepa tänava veetorustiku rekonstrueerimine, töid teostab Pipe Standart OÜ.
Roopa tänava sademeveetorustiku ehitamine , töid teostab Sinear OÜ.
Vanemuise tänava sademeveetorustiku ehitamine lõigus Kastani-Vaksali, töid teostab Trassiehitus OÜ.

18. september 2017.a