Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
40/17 12.10.2017
Kell 11:00
Anne VTJ kilbiruumi rajamine OÜ Timorvara
39/17 25.09.2017
Kell 09:00
Puusepa ja Lembitu tänavate sademeveetorustike ehitamine OÜ Pipe Standart
38/17 13.09.2017
Kell 10:00
Ihaste tee 3 vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Pipenet
33/17 08.09.2017
Kell 11:00
Anne VTJ kilbiruumi põhiprojekti koostamine Ühtegi pakkumust ei esitatud
37/17 08.09.2017
Kell 10:00
Tartu maakond Soinaste küla Pähkli tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Kagumerk
35/17 05.09.2017
Kell 16:00
Tartu linn Tähe tn lõigus Sepa - Sirbi sademeveetorustiku ehitamine OÜ Tavt
36/17 05.09.2017
Kell 11:00
Tartu reoveepuhasti settetahenduse dekanterite automaatikaklipide PLC-de asendamine OÜ Saksa Automaatika
34/17 04.09.2017
Kell 09:00
Tartu maakond Ülenurme vald Soinaste küla lõigus Kuslapuu tn kuni Villa tn veetorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
30/17 15.08.2017
Kell 09:00
Vahe tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Vesi
31/17 14.08.2017
Kell 09:00
Vanemuise tn kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus
29/17 31.07.2017
Kell 09:00
Puiestee - Raatuse ristmiku sademeveetorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja