Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
21/17 05.05.2017
Kell 11:00
Autokütuse hange AS Johnny
19/17 18.04.2017
Kell 10:00
Mõisavahe 25 - 31 - 2a kuni Kaunase pst sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Vesi
18/17 12.04.2017
Kell 10:00
Tartu maakond Ülenurme vald Härma maaüksuse vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Kõik pakkumised tagasi lükatud
17/17 07.04.2017
Kell 14:00
Tähe 118 asfaltbetoonkatete rajamine AS Tref
15/17 04.04.2017
Kell 14:00
Peapumbajaama võreprahi eemaldussüsteemi projekteerimine Puudub