Hanked

Nr Tähtaeg Hanke pealkiri Edukas pakkuja
40/17 06.10.2017
Kell 11:00
Anne VTJ kilbiruumi rajamine Puudub
39/17 25.09.2017
Kell 09:00
Puusepa ja Lembitu tänavate sademeveetorustike ehitamine Puudub
38/17 13.09.2017
Kell 10:00
Ihaste tee 3 vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
33/17 08.09.2017
Kell 11:00
Anne VTJ kilbiruumi põhiprojekti koostamine Puudub
37/17 08.09.2017
Kell 10:00
Tartu maakond Soinaste küla Pähkli tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine Puudub
35/17 05.09.2017
Kell 16:00
Tartu linn Tähe tn lõigus Sepa - Sirbi sademeveetorustiku ehitamine Puudub
36/17 05.09.2017
Kell 11:00
Tartu reoveepuhasti settetahenduse dekanterite automaatikaklipide PLC-de asendamine Puudub
34/17 04.09.2017
Kell 09:00
Tartu maakond Ülenurme vald Soinaste küla lõigus Kuslapuu tn kuni Villa tn veetorustiku ehitamine OÜ Pipe Standart
30/17 15.08.2017
Kell 09:00
Vahe tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Vesi
31/17 14.08.2017
Kell 09:00
Vanemuise tn kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine Puudub
29/17 31.07.2017
Kell 09:00
Puiestee - Raatuse ristmiku sademeveetorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
28/17 05.07.2017
Kell 11:00
Anne VTJ kilbiruumi põhiprojekti koostamine Ühtegi pakkumist ei esitatud
27/17 16.06.2017
Kell 15:00
Lõunakeskus Räni küla Mäe kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine OÜ Pipenet
16/17 05.06.2017
Kell 14:00
Liivaseparaatori - pesuri ostmine OÜ Dewa Projekt
26/17 01.06.2017
Kell 16:00
Sauna tn sademeveetorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
24/17 26.05.2017
Kell 15:00
Kaeviku täitematerjalide hange OÜ TR Veod
25/17 24.05.2017
Kell 15:00
Liiva tänava sademeveetorustiku ehitamine OÜ Põdra Maja
23/17 17.05.2017
Kell 16:00
Muru tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Sinear
22/17 10.05.2017
Kell 14:00
Kanalisatsiooni peapumbajaama hoone sissepääsu korrastamine OÜ Timorvara
20/17 09.05.2017
Kell 16:00
Lembitu tn vee- ja sademeveetorustiku ehitamine OÜ Trassiehitus